• youtube
  • facebook

Sơ tuyển dự án khu đô thị 850 tỷ đồng tại Vĩnh Trường, Nha Trang

Theo Sở Xây dựng Khánh Hòa, Dự án Khu đô thị VCN Vĩnh Trường, TP. Nha Trang sẽ bắt đầu phát hành hồ sơ mời sơ tuyển từ 14 giờ 30 ngày hôm nay (18/5/2018) đến 14 giờ 30 ngày 19/6/2018.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

 

Đây là dự án đầu tư có sử dụng đất, với tổng chi phí thực hiện 850 tỷ đồng, Sở Xây dựng Khánh Hòa là bên mời thầu. Dự án thực hiện tại phường Vĩnh Trường, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, diện tích đất sử dụng cho Dự án là 23,81 ha.

Danh mục Dự án Khu đô thị VCN Vĩnh Trường được phê duyệt tại Quyết định 2384/QĐ-UBND ngày 17/8/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa. Cũng tại Quyết định này, Khánh Hòa đã phê duyệt danh mục Dự án Khu nhà ở - khu vực 2 thuộc Khu đô thị - Công viên - Trung tâm hành chính mới tỉnh Khánh Hòa có tổng mức đầu tư dự kiến 2.488 tỷ đồng, thực hiện tại xã Vĩnh Thái, TP. Nha Trang.     

create

Nguyệt Minh / baodauthau.vn