• youtube
  • facebook

Lũ quét, sạt lở đất rình rập vùng núi các tỉnh Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi do mưa to đến rất to.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong 3 giờ qua, từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi có mưa rất to như: trạm Cầu Truồi: 43mm, hồ chứa nước Thủy Yên 64mm (Thừa Thiên Huế), Hòa Bắc: 42mm (Đà Nẵng). 

Cảnh báo: Trong 6-12 giờ tới, các tỉnh từ Thừa Thiên Huế - Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to đến rất to. 

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh trên. Đặc biệt ở các huyện: 

Thừa Thiên Huế: Nam Đông, A Lưới.

Đà Nẵng: Hòa Vang. 

Quảng Nam: Đông Giang, Tây Giang, Bắc Trà My, Nam Trà My, TP Tam Kỳ. 

Quảng Ngãi: Minh Long, Ba Tơ, Tây Trà, Sơn Hà, Sơn Tây, Trà Bồng, Bình Sơn. 

* Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt cục bộ tại các tỉnh trên. Đặc biệt tại một số huyện:

Thừa Thiên Huế: Phú Lộc, Hương Trà.

Quảng Ngãi: Nghĩa Hành, Bình Sơn, thành phố Quảng Ngãi 

Quảng Nam: Thành phố Tam Kỳ. 

Do mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày, nhiều hồ chứa đã đầy nước, lưu lượng về các hồ chứa vẫn tiếp tục được bổ sung, nguy cơ cao gây mất an toàn cho các hồ chứa xung yếu trên địa bàn tại các tỉnh trên. 

Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1-2. 

Sáng 8/11, tại Quảng Ngãi có mưa rất to như: trạm Minh Long: 22.8mm, Châu Ổ: 66mm, Dung Quất: 180mm; An Chỉ: 32mm. 
Cảnh báo: Trong 6-12 giờ tới, tại Quảng Ngãi tiếp tục có mưa rất to. 
Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng ở vùng trũng thấp tỉnh Quảng Ngãi, đặc biệt là các huyện Minh Long, Ba Tơ, Sơn Hà, Sơn Tây, Giá Vực, Tây Trà, Trà Bồng, Bình Sơn. 
Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.
create

H.NAM / sggp.org.vn