• youtube
  • facebook

Lịch tạm ngừng cấp điện tại một số khu vực trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa từ ngày 16/5/2018 đến ngày 22/5/2018

LỊCH TẠM NGỪNG CẤP ĐIỆN TẠI MỘT SỐ KHU VỰC THUỘC CAM RANH, CAM LÂM, DIÊN KHÁNH, NINH HÒA VÀ VẠN NINH TỪ NGÀY 16/5/2018 ĐẾN NGÀY 22/5/2018

Thời gian tạm ngừng cấp điện
(theo kế hoạch)

Trạm tạm ngừng cấp điện

Các khu vực tạm ngừng cấp điện

Lí do tạm ngừng cấp điện

Điện lực Diên Khánh Khánh Vĩnh

16/05/2018
08:00 - 11:30

T.463 , T.418

Cty Thành Nguyên Phát và Cơ sở phế liệu Diên Hòa

Lắp đặt thiết bị và MBA, đấu nối NR TBA mới tại cột 471-E32/64-20A-9

16/05/2018
08:00 - 11:30

T.478 , T.517 , T.450 , T.498

Khu vực các mỏ đá Diên Tân

-Đấu nối TBA xây dựng mới tại cột 471-F6B/3-69-19
-Thay TU, TI cao thế trạm T.498

17/05/2018
07:00 - 16:30

T.182

xã Suối Hiệp

Thay vỏ tủ điện, tăng cường dây dẫn hạ áp T.182 để giảm TTĐN theo phương án đã duyệt

18/05/2018
08:00 - 09:30

T.79

Mỏ đá Hòn Ngang

Thay TI đến hạn định kỳ T.79

18/05/2018
08:30 - 10:30

T.263

TT dạy nghề Diên Khánh

Cân pha hạ áp T.263

18/05/2018
10:00 - 11:30

T.346

TT DIên Khánh

Thay TI đến hạn định kỳ T.346

21/05/2018
09:00 - 11:30

T.257

Trại heo Hương Liên

Đấu nối TBA xây dựng mới tại cột 471-F6B/43-1

create

Pv(pckhanhhoa.cpc.vn) / tinhnhanhonline.vn