• youtube
  • facebook

Dự án nhà máy điện mặt trời Vạn Ninh được bổ sung vào Quy hoạch điện lực quốc gia

UBND tỉnh Khánh Hòa đồng ý cho Cty TNHH KN Vạn Ninh làm chủ đầu tư dự án năng lượng mặt trời trên diện tích 200ha (tại thôn Xuân Tây, xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh).

Liên quan đến dự án này, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi Bộ Công Thương cho ý kiến về việc bổ sung Dự án nhà máy điện mặt trời Vạn Ninh vào Quy hoạch điện lực quốc gia.

Dự án Nhà máy điện mặt trời Vạn Ninh có tổng công suất 100MW, cung cấp sản lượng điện mỗi năm gần 160 triệu kWh, với nguồn vốn đầu tư trên 2.400 tỷ đồng.

Dự án Nhà máy điện mặt trời Vạn Ninh có tổng công suất 100MW, cung cấp sản lượng điện mỗi năm gần 160 triệu kWh, với nguồn vốn đầu tư trên 2.400 tỷ đồng.

Theo đó, dự án do Cty TNHH KN Vạn Ninh làm chủ đầu tư, có vốn đầu tư trên 2.400 tỷ đồng, tổng công suất 100MW, cung cấp sản lượng điện mỗi năm gần 160 triệu kWh. Sau quá trình khảo sát, địa điểm đầu tư được xác định là khu đất có diện tích trên 200ha tại thôn Xuân Tây, xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh.

Theo ý kiến của Bộ Xây dựng tại văn bản số 1335/BXD – HĐXD, để đảm bảo đủ cơ sở xem xét, quyết định việc bổ sung dự án nhà máy điện mặt trời KN Vạn Ninh vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia cần lưu ý một số nội dung như: Đối với những nội dung có cấu phần xây dựng như: Kết cấu lắp dựng các tấm pin năng lượng mặt trời, các trạm biến áp, tuyến đường dây truyền tải 110kV đấu nối vào lưới điện chung của khu vực cần được thuyết minh tổng quan và bổ sung các bản vẽ cần thiết để thấy rõ được quy mô xây dựng của dự án. Cần thuyết minh bổ sung và phân tích cụ thể về hiệu quả kinh tế-xã hội của dự án để đảm bảo tính khả thi và hiệu quả của dự án.

Về nội dung chi phí đầu tư xây dựng công trình, cần nghiên cứu và xác định sơ bộ tổng mức đầu tư trên cơ sở tham khảo các công trình, dự án tương tự đã thực hiện hoặc phương pháp suất vốn đầu tư phù hợp với các quy định tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

 

create

Tuyết Hạnh/baoxaydung.com.vn