• youtube
  • facebook

Khánh Hòa: Giáo viên không phải thu tiền trực tiếp từ học sinh

ở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa vừa có chỉ đạo trong năm học mới, các trường tiểu học không được để giáo viên thu tiền trực tiếp từ học sinh hoặc nhắc nhở học sinh nộp tiền.

Trong văn bản về chuẩn bị năm học 2017 - 2018 đối với cấp tiểu học của Sở GD-ĐT Khánh Hòa, Sở này quy định 28/8 là ngày tựu trường của các trường mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên toàn tỉnh. Ngày khai giảng là 5/9.

Sở này có hướng dẫn khá kỹ lưỡng về công tác tài chính và các khoản thu trong nhà trường đầu năm học mới. Theo đó, tất cả các khoản thu phải có căn cứ pháp lý, được thông báo và niêm yết công khai ở những nơi dễ thấy.

Đối với các khoản thu hộ hoặc tiền ăn, đồ dùng bán trú cho học sinh, nhà trường cũng chỉ thu đủ, tuyệt đối không để quỹ tồn số tiền lớn và phát sinh lãi từ nguồn thu này.

Các trường phải bố trí nhân viên thu các khoản tiền theo đúng quy định và thu tại văn phòng nhà trường, giáo viên không được thu tiền trực tiếp từ học sinh.

Trong trường hợp cần nhắc nhở việc nộp các khoản tiền, nhà trường phải có thông báo bằng văn bản, bỏ vào phong phì gửi đến cha mẹ học sinh. Giáo viên tuyệt đối không được nhắc trực tiếp học sinh việc nộp các khoản tiền.  

Sở GD-ĐT Khánh Hòa cũng yêu cầu các trường thực hiện nghiêm túc việc công khai tài chính các khoản kinh phí.

create

Phương Chi / vietnamnet.vn